×

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie

" /.../ Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony
cel i nieodparte pragnienie by go osiągnąć. /.../"
Napoleon Hill

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE
Ważne informacje
ZP i SdN w Koronowie, 86-010 Koronowo, ul. Dworcowa 36 | 52 382 22 75 - Wszystkie rozmowy telefoniczne są rejestrowane | sekretariat@koronowo.zpisdn.gov.pl

Zagrożenie epidemiczne

ODWIEDZINY:
Odwiedziny w reżimie sanitarnym od dnia 31.05.2020.   „Regulamin odwiedzin” >>>

KONTAKTY Z RODZINĄ:
Od 01.09.2020 do odwołania wychowanki mogą przyjmować dwa połączenia telefoniczne przychodzące dziennie.

KORESPONDENCJA LISTOWNA PRZYCHODZĄCA:
Od 01.09.2020 do odwołania listy przychodzące do wychowanek są dezynfekowane zewnętrznie w biurze i dostarczane adresatom na drugi dzień.

PACZKI:
Od 01.09.2020 do odwołania paczki przychodzące do wychowanek są dezynfekowane zewnętrznie w biurze i dostarczane adresatom po 24 godzinach od przyjęcia.

Zamieszczono w dniu 6.03.2020
Aktualizacja w dniu 24.05.2020
Aktualizacja w dniu 01.09.2020

Kontakt

ZP i SdN w Koronowie,
86-010 Koronowo,
ul. Dworcowa 36

Dyrektor ZP i SdN w Koronowie:
Maciej Leciejewski

52 382 22 75

Wszystkie rozmowy telefoniczne są rejestrowane

fax automatyczny: 52 382 24 21