ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE
Zmiany w organizacji pracy

ODWIEDZINY:
Odwiedziny w reżimie sanitarnym od dnia 31.05.2020.   "Regulamin odwiedzin" >>>

PRZEPUSTKI:
Wstrzymano udzielanie wychowankom przepustek - od 6.03.2020 do odwołania.

URLOPY:
Wstrzymano udzielanie wychowankom urlopów - od 6.03.2020 do odwołania.

WYJŚCIA I WYJAZDY PROGRAMOWE POZA PLACÓWKĘ:
Wstrzymano wszelkie wyjścia i wyjazdy poza placówkę - od 6.03.2020 do odwołania.

KONTAKTY Z RODZINĄ:
Od 6.03.2020 do odwołania wychowanki mogą dzwonoć na koszt placówki do rodzin i przyjmować więcej niż jedno połączenie telefoniczne przychodzące dziennie.

KORESPONDENCJA LISTOWNA PRZYCHODZĄCA:
Od 6.03.2020 do odwołania listy przychodzące do wychowanek są dezynfekowane zewnętrznie w biurze i dostarczane adresatom po 24 godzinach od przyjęcia.

PACZKI:
Od 6.03.2020 do odwołania paczki przychodzące do wychowanek są dezynfekowane zewnętrznie w biurze i dostarczane adresatom po 24 godzinach od przyjęcia.


Aktualizacja w dniu 24.05.2020

Serwis aktualny na dzień:
ZPiSdN w Koronowie 2016 ©