Oferta pracy na stanowisku pielęgniarki


Oferta była kilkukrotnie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy - nie złożono ofert


Stanowisko: Pielęgniarka

Wymiar etatu: 0,25 (10 godzin tygodniowo)

Kwalifikacje: - tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub
                      - ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa lub
                      - tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

Forma stosunku pracy: umowa o pracę (pierwsza na okres próbny 3 m-cy)

Czas pracy: sobota   - 15:00 - 20:00,
                   niedziela - 5 godzin w czasie do uzgodnienia

Zakres obowiązków: testy przesiewowe, organizacja badań lekarskich, profilaktyka fluorkowa, poradnictwo zdrowotne, pomoc przedlekarska, prowadzenie dokumentacji medycznej nieletnich

Oferta ważna: od 10.01.2018 bezterminowo, do obsadzenia stanowiska

Dokumenty rekrutacyjne: CV do sekretariatu osobiście, pocztą, pocztą e-mail, fax-em

Szczegółowe informacje: tel. 52 382 22 75, w godzinach od 9:00 do 14:00Serwis aktualny na dzień:
ZPiSdN w Koronowie 2016 ©