×

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie

" /.../ Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony
cel i nieodparte pragnienie by go osiągnąć. /.../"
Napoleon Hill

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE
Ważne informacje
ZP i SdN w Koronowie, 86-010 Koronowo, ul. Dworcowa 36 | 52 382 22 75 - Wszystkie rozmowy telefoniczne są rejestrowane | sekretariat@koronowo.zpisdn.gov.pl

Regulamin odwiedzin

1. Regulamin dotyczy odwiedzin organizowanych od dnia 31.05.2020 do odwołania w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce.

2. Liczbę jednoczesnych odwiedzin ogranicza się do 4. wychowanek. Koordynację liczby wychowanek, które zostaną odwiedzone przeprowadza kierownik internatu w tygodniu poprzedzającym dzień odwiedzin.

3. Odwiedziny realizowane są wyłącznie w niedziele i święta w godzinach 10:00 – 12:00 ze względu na konieczność dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń oraz przygotowania placówki do obiadu i innych planowych zajęć.

4. Wejście do placówki odbywa się wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości. Prawo do odwiedzin mają osoby ujęte wcześniej w „Wykazie osób odwiedzających wychowanki”. Dzieci i młodzież do lat 15 mogą wejść na odwiedziny wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5. Wychowankę mogą odwiedzić maksymalnie 2 osoby. Niedozwolona jest wymiana odwiedzających na inne osoby w trakcie odwiedzin.

6. Odwiedzający mogą wejść na teren placówki wyłącznie we własnych maseczkach ochronnych zasłaniających usta i nos oraz w rękawiczkach ochronnych. Na terenie placówki odwiedzający otrzymają inne środki zabezpieczające opisane w dalszej części regulaminu.

7. Wszystkim wchodzącym do budynku osobom strażniczka dokonuje pomiaru temperatury urządzeniem bezdotykowym. Osoba z temperaturą powyżej 37 st.C nie może zostać wpuszczona na odwiedziny i musi natychmiast opuścić budynek i teren placówki. Nie prowadzi się żadnych rejestrów dotyczących wyniku pomiaru temperatury u osób odwiedzających.

8. Nie zostanie udzielona zgoda na wejście do placówki osobom będącym pod wpływem alkoholu.

9. Wszystkie wchodzące do budynku osoby są zobowiązane do dezynfekcji rąk środkiem wskazanym przez strażniczkę.

10. Wszystkie wchodzące do budynku osoby są zobowiązane do dezynfekcji podeszw butów poprzez przejście dwoma stopami przez matę dezynfekcyjną.

11. Wszystkie przywiezione przez odwiedzających rzeczy są złożone w dyżurce ochrony i podlegają 24 godzinnej kwarantannie.

12.Telefony komórkowe osoby odwiedzające deponują w dyżurce ochrony placówki.

13. W związku z groźbą transmisji koronawirusa odwiedzającym i wychowance nie wolno witać się poprzez bezpośredni kontakt z odwiedzającymi, w tym zakazane jest podawanie sobie dłoni na przywitanie.

14. Placówka wyposaży odwiedzających w przyłbicę ochronną. W trakcie odwiedzin odwiedzający mają obowiązek założenia przyłbic ochronnych znajdujących się w miejscu spotkania z wychowanką. Po założeniu przyłbicy odwiedzający może zdjąć maseczkę ochronną lub pozostać w maseczce do końca odwiedzin. Przyłbicy lub maseczki ochronnej NIE WOLNO odwiedzającym zdejmować podczas całego czasu odwiedzin.

15. Po zakończeniu odwiedzin odwiedzający zdejmują przyłbicę i zakładają własną maseczkę, w której przybyli do placówki. Przyłbica zostaje na stole w miejscu spotkania.

16. W związku z groźbą transmisji koronawirusa odwiedzającym i wychowance nie wolno żegnać się poprzez bezpośredni kontakt z odwiedzającymi, w tym zakazane jest podawanie sobie dłoni na pożegnanie.

17. Odwiedziny organizuje się w korytarzu szkolnym zapewniając odległość 2 metrów pomiędzy odwiedzającymi i wychowanką oraz 2 metrów pomiędzy osobami odwiedzającymi różne wychowanki.

18. Podczas odwiedzin obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych. Dopuszczone jest jedynie przygotowanie przez wychowankę i podanie odwiedzającym kawy lub herbaty.

19. Odwiedziny rejestrowane są przez dyrektora ZP i SdN w Koronowie lub osobę przez niego upoważnioną (osoba inspekcyjna) w „Rejestrze odwiedzin”, zgodnie z „Wykazem osób odwiedzających”.

20. Osobom, które nie podporządkują się opisanym wyżej zasadom zostanie wydane polecenie natychmiastowego opuszczenia budynku i terenu placówki. O zachowaniu niezgodnym z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego powiadomiony zostanie Wojewódzki Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny w Bydgoszczy.

Kontakt

ZP i SdN w Koronowie,
86-010 Koronowo,
ul. Dworcowa 36

Dyrektor ZP i SdN w Koronowie:
Maciej Leciejewski

52 382 22 75

Wszystkie rozmowy telefoniczne są rejestrowane

fax automatyczny: 52 382 24 21