Zagrożenie epidemiczne

ODWIEDZINY:
Odwiedziny odbywają się w reżimie sanitarnym związanym z pandemią COVID-19. Regulamin opublikowany jest w zakładce “Dla rodziców“.


KONTAKTY Z RODZINĄ:
Od 01.09.2020 do odwołania wychowanki mogą przyjmować dwa połączenia telefoniczne przychodzące dziennie. W niedziele i święta umożliwia się wychowankom kontakt wizyjny poprzez komunikator internetowy Skype. Połączenia poprzez Skype odbywają się w godz. 10:00 – 14:30.


KORESPONDENCJA LISTOWNA PRZYCHODZĄCA:
Od 01.09.2020 do odwołania listy przychodzące do wychowanek są dezynfekowane zewnętrznie w biurze i dostarczane adresatom na drugi dzień.


PACZKI:
Od 01.09.2020 do odwołania paczki przychodzące do wychowanek są dezynfekowane zewnętrznie w biurze i dostarczane adresatom po 24 godzinach od przyjęcia.


AKTUALIZACJE INFORMACJI W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM:
1. Zamieszczono w dniu 6.03.2020
2. Aktualizacja w dniu 24.05.2020
3. Aktualizacja w dniu 01.09.2020
4. Aktualizacja w dniu 08.04.2021