Dla pracowników

Internetowa tablica informacyjna: Panel logowania do tablicy


Logowanie do serwisu dla pracowników: Panel logowania do serwisu

Serwis dla pracowników zawiera:

  1. Informacje dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu.
  2. Klauzulę informacyjną RODO dla pracowników.
  3. Instrukcję skróconą bezpieczeństwa danych osobowych.
  4. Ogólne, stałe ustalenia organizacyjne dotyczące pracy placówki.
  5. Ustalenia organizacyjne dotyczące pracy placówki w okresie pandemii COVID-19.
  6. Do pobrania: druki stosowane w codziennej pracy.
  7. Zestawienie regulaminów i procedur obowiązujących w placówce.
  8. Zestawienie zarządzeń wewnętrznych dyrektora ZP i SdN w Koronowie.
  9. Edukacyjne techniki TIK stosowane w placówce.
  10. Publikacje udostępniane przez pracowników.