Dla rodziców

Regulamin odwiedzin


Zasady przekazów pieniężnych dla wychowanek

 1. Zgodnie z §63 i §88 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanki mogą otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji.
 2. Otrzymane pieniądze wychowanki przekazują, za pokwitowaniem, do depozytu.
 3. Dysponowanie otrzymanymi pieniędzmi odbywa się za zgodą wychowawcy.
 4. Wychowanki nie posiadają własnych kont bankowych – jedyne drogi przekazania pieniędzy dla nieletniej to:
  1. Przekazanie osobiste w sekretariacie lub podczas odwiedzin.
  2. Przekaz pocztowy imienny dla wychowanki.


Ważne informacje ogólne o funkcjonowaniu placówki:


Ważne informacje szkolne:


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla wychowanek:

W roku szkolnym 2020/2021 w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie prowadzone są następujące działania w ramach terapii, terapii grupowej, terapii zajęciowej, terapii pedagogicznej i wielostronnego wspomagania wychowanek:

 1. Psychoterapia indywidualna długoterminowa.

 2. Psychoterapia krótkoterminowa w oparciu o autorski program ,,Terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu”.

 3. Oddziaływania psychologiczne w zakresie świadomości własnej tożsamości seksualnej i akceptowanych społecznie zachowań prowadzone w oparciu o autorski program ”Oddziaływania psychologiczne w zakresie świadomości własnej tożsamości seksualnej  i akceptowanych społecznie zachowań”.

 4. Terapia systemowa prowadzona w oparciu o program autorski ,,Program terapii systemowej dla nieletnich dziewcząt przebywających w ZPiSdN w Koronowie”.

 5. Psychoterapia uzależnień prowadzona w oparciu o autorski ,,Program psychoterapii i psychoprofilaktyki uzależnień dla nieletnich dziewcząt przebywających w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie”.

 6. Terapia nieletnich dziewcząt pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia prowadzona w oparciu o ,,Program terapii dla nieletnich dziewcząt pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia”.

 7. Trening rozwijający procesy poznawcze poprowadzony w oparciu o autorski program „Trening rozwijający procesy poznawcze  w ZPiSdN w Koronowie”.

 8. Oddziaływania psychologiczne realizowane w oparciu o autorski „Program pomocy psychologicznej dla wychowanek samookalaczających się oraz skłonnych do autoagresji”.

 9. Indywidualna pomoc psychologiczna prowadzona w oparciu o autorski „Program indywidualnej pomocy psychologicznej”.

 10. Indywidualna pomoc pedagogiczna opracowana w oparciu o ogólnopolski program „Spójrz Inaczej”.

 11. Trening zastępowania agresji realizowany w oparciu o program ,,Trening Zastępowania Agresji w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie”.

 12. Zajęcia relaksacyjne prowadzone w oparciu o autorski ,,Program zajęć relaksacyjnych w ZPiSdN w Koronowie”.

 13. Trening motywacyjny realizowany zgodnie z programem autorskim ”Trening motywacyjny w ZPiSdN w Koronowie”.

 14. Zajęcia socjoterapeutyczne dla wszystkich wychowanek.

 15. Udzielanie pomocy wychowankom w sporządzaniu pism do instytucji i sądów, pomoc w załatwieniu formalności urzędowych i wiele innych.

 16. Udzielanie pomocy rodzicom wychowanek – realizacja autorskiego programu pomocy psychologicznej dla rodzin wychowanek ,,Zrozumieć siebie – rozumieć dziecko”.

 17. W ramach terapii zajęciowej prowadzone są:
  – Koło plastyczne w oparciu o program autorski „Twórcze Ręko-czyny”.
  – Koło teatralne w oparciu o program autorski pt. „Poznaję siebie i świat”.
  – Koło muzyczne w oparciu o program autorski pt. „Gram na gitarze”.
  – Koło taneczne w oparciu o program autorski pt. „Tanecznym krokiem przez życie”.
  – Koło sportowe w oparciu o program autorski pt. „Koło Sportowe w ZPiSdN w Koronowie”.
  – Zajęcia kynoterapeutyczne i wolontariat w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy.